Close

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஏற்காடு கோடை விழா 22.05.2024 முதல் 26.05.2024

ஏற்காடு கோடை விழா.

18/05/2024 26/05/2024 பார்க்க (62 KB)
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் செய்தி-25.04.2024

அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் செய்தி.

25/04/2024 22/05/2024 பார்க்க (40 KB)
விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் செய்தி-26.04.2024

விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் செய்தி.

26/04/2024 13/05/2024 பார்க்க (402 KB)
விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் செய்தி-27.04.2024

விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் செய்தி.

27/04/2024 11/05/2024 பார்க்க (558 KB)