செய்தி வெளியீடு

2 Voters Awareness Program at Arunoothumalai

அறுநூத்துமலையில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/03/2019

அறுநூத்துமலையில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி      

மேலும் பல
3 Voters Awareness Program at Jawahar Thidal Salem

சேலம் ஜவகர் திடலில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/03/2019

சேலம் ஜவகர் திடலில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி    

மேலும் பல
2 Voters Awareness Program

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/03/2019

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி  

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான நடைமுறைகள் மற்றும் விவரங்கள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/03/2019

வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான நடைமுறைகள் மற்றும் விவரங்கள் செய்திகள் பதிவிறக்கம் (43.1kb)

மேலும் பல
1 SVEEP Awareness Program for Police

காவலர்களுக்கான வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/03/2019

காவலர்களுக்கான வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி      

மேலும் பல
2 Voters Awareness Program

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி – சேலம் புதிய பேருந்து நிலையம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/03/2019

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி – சேலம் புதிய பேருந்து நிலையம்  

மேலும் பல
1 Voters Awareness Program

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/03/2019

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி செய்திகள் பதிவிறக்கம்   (30.3kb)  

மேலும் பல
2 Disabled People Voters Awareness Program

மாற்றுத்திறனாளிகள் – மாபெரும் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/03/2019

மாற்றுத்திறனாளிகள் – மாபெரும் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி செய்திகள் பதிவிறக்கம்   (35.3kb)    

மேலும் பல
1 Voters Awareness Program

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/03/2019

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி  

மேலும் பல