வேலைவாய்ப்புகள்

வேலைவாய்ப்புகள்
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் கிராம ஊராட்சிகளில் காலியாக உள்ள ஊராட்சி செயலாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்களுக்கான தெரிவுக்கான அறிவிக்கை

சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் கிராம ஊராட்சிகளில் காலியாக உள்ள ஊராட்சி செயலாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்களுக்கான தெரிவுக்கான அறிவிக்கை

12/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (7 MB)
சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் அரசு தரப்பில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்கள் தெரிவுக்கான அறிக்கை.

சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் அரசு தரப்பில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்கள் தெரிவுக்கான அறிக்கை.

12/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (128 KB)
சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் அரசு தரப்பில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்கள் தெரிவுக்கான அறிக்கை.

சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் அரசு தரப்பில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்கள் தெரிவுக்கான அறிக்கை.

12/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (138 KB)
சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் அரசு தரப்பில் காலியாக உள்ள இரவு காவலர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்கள் தெரிவுக்கான அறிக்கை.

சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் அரசு தரப்பில் காலியாக உள்ள இரவு காவலர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்கள் தெரிவுக்கான அறிக்கை.

12/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (132 KB)
பெட்டகம்