மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (Part A) 30/10/2017 பதிவிறக்கம் செய்க(28 MB)
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (Part B) 30/10/2017 பதிவிறக்கம் செய்க(5 MB)