Close

டாக்டர்.இரா.பிருந்தா தேவி, இ.ஆ.ப, மாவட்ட ஆட்சியர்

மாவட்ட ஆட்சியர், சேலம் டாக்டர்.இரா. பிருந்தா தேவி, இ.ஆ.ப. அவர்கள், 29.01.2024 அன்று சேலம் மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள்.