ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
சேலம் மாவட்டம் கனிம ஆய்வு அறிக்கை 07/12/2018 பார்க்க
புள்ளிவிவர கையேடு 2015 01/01/2017 பார்க்க (3 MB)
புள்ளிவிவர கையேடு 2016 01/01/2017 பார்க்க (5 MB)
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (Part A) 30/10/2017 பார்க்க (28 MB)
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (Part B) 30/10/2017 பார்க்க (5 MB)
RBSK ATP for the month of JAN 2018 11/01/2018 பார்க்க (10 MB)
RBSK ATP for the month of FEB 2018 11/01/2018 பார்க்க (5 MB)
RBSK ATP for the month of MAR 2018 11/01/2018 பார்க்க (872 KB)
தினசரி மழைப்பொழிவு (30-11-2017) 30/11/2017 பார்க்க (25 KB)
தினசரி மழைப்பொழிவு (29-11-2017) 29/11/2017 பார்க்க (25 KB)
தினசரி மழைப்பொழிவு (27-11-2017) 27/11/2017 பார்க்க (25 KB)
Central Govt Housing Scheme 22/11/2017 பார்க்க (39 KB)
Brick-Earth 22/11/2017 பார்க்க (29 KB)
Fast Track Power 22/11/2017 பார்க்க (43 KB)
தினசரி மழைப்பொழிவு (20-11-2017) 20/11/2017 பார்க்க (25 KB)
தினசரி மழைப்பொழிவு (16-11-2017) 17/11/2017 பார்க்க (25 KB)
தினசரி மழைப்பொழிவு (15-11-2017) 16/11/2017 பார்க்க (24 KB)
Sexual Harrasment Act 14/11/2017 பார்க்க (215 KB)
தினசரி மழைப்பொழிவு (14-11-2017) 15/11/2017 பார்க்க (25 KB)
பேரிடர் மேலாண்மை கையேடு 01/11/2017 பார்க்க (1 MB)