Close

ஒரு அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு பழங்குடியினருக்கான சிறப்பு ஆட்சேர்க்கை

ஒரு அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு பழங்குடியினருக்கான சிறப்பு ஆட்சேர்க்கை
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
ஒரு அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு பழங்குடியினருக்கான சிறப்பு ஆட்சேர்க்கை

சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் காலியாக உள்ள பழங்குடியினருக்கான ஒரு அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு சிறப்பு ஆட்சேர்க்கை

07/11/2022 22/11/2022 பார்க்க (696 KB)