Close

சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி பிரிவில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர், இரவு காவலர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தெரிவுக்கான அறிவிக்கை மற்றும் விண்ணப்ப படிவங்கள் 

சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி பிரிவில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர், இரவு காவலர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தெரிவுக்கான அறிவிக்கை மற்றும் விண்ணப்ப படிவங்கள் 
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி பிரிவில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர், இரவு காவலர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தெரிவுக்கான அறிவிக்கை மற்றும் விண்ணப்ப படிவங்கள் 

சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி பிரிவில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர், இரவு காவலர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தெரிவுக்கான அறிவிக்கை மற்றும் விண்ணப்ப படிவங்கள்

 

08/06/2020 17/06/2020 பார்க்க (127 KB) NIGHTWATCHMAN NOTIFICATION (129 KB) OA NOTIFICATION (137 KB)