Close

வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் முன்னேற்றங்கள் குறித்த மண்டல அளவிலான ஆய்வுக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/07/2022
p1

வளர்ச்சித் திட்ட பணிகள் முன்னேற்றங்கள் குறித்த மண்டல அளவிலான ஆய்வுக் கூட்டம்

செய்தி பதிவிறக்கம் pdficonimage (62.5 kb)

p2

p3 p4

p8