Close

முன்னாள் படைவீரர்கள், சார்ந்தோர்களுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 28.01.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/01/2020
Ex-Serviceman Grievance Day - 28.01.2020 2

முன்னாள் படைவீரர்கள், சார்ந்தோர்களுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 28.01.2020

செய்திகள் பதிவிறக்கம் pdficonimage (33.8kb)

Ex-Serviceman Grievance Day - 28.01.2020 1

Ex-Serviceman Grievance Day - 28.01.2020 3