Close

போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் சிறப்பு முகாம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/01/2020
Polio Drops Special Camp 4

போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் சிறப்பு முகாம்

செய்திகள் பதிவிறக்கம் pdficonimage (37.7kb)

 

Polio Drops Special Camp 1

Polio Drops Special Camp 2

Polio Drops Special Camp 3