Close

பழங்குடியினர் மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/11/2019
A ceremony to provide welfare assistance to the Tribal people 2

பழங்குடியினர் மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா

செய்திகள் பதிவிறக்கம் pdficonimage (47kB)

 

 

A ceremony to provide welfare assistance to the Tribal people 3

A ceremony to provide welfare assistance to the Tribal people 4

A ceremony to provide welfare assistance to the Tribal people 5

A ceremony to provide welfare assistance to the Tribal people 6