Close

தீவிர காய்ச்சல் தடுப்பு, கண்காணிப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு முகாம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/10/2019
Fever Control Awareness Program 4

தீவிர காய்ச்சல் தடுப்பு, கண்காணிப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு முகாம்

செய்திகள் பதிவிறக்கம் pdficonimage (36.2kb)

 

Fever Control Awareness Program 1

Fever Control Awareness Program 2

Fever Control Awareness Program 3