திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் – 24.06.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/06/2019
Monday GDP Meeting - 24.06.2019 3

திங்கள் தின மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் – 24.06.2019

செய்திகள் பதிவிறக்கம் pdficonimage (37.5kb)

 

Monday GDP Meeting - 24.06.2019 5

Monday GDP Meeting - 24.06.2019 4

Monday GDP Meeting - 24.06.2019 3

Monday GDP Meeting - 24.06.2019 2

Monday GDP Meeting - 24.06.2019 1