Close

டெங்கு நோய் தடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/11/2019
Dengue Awareness - Collector Inspection 2

டெங்கு நோய் தடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு

செய்திகள் பதிவிறக்கம் pdficonimage (45.5kb)

 

Dengue Awareness - Collector Inspection 1

Dengue Awareness - Collector Inspection 5

Dengue Awareness - Collector Inspection 6